Ingin Maklumat Lanjut secara *TEMUJANJI (khas untuk penduduk penang & kedah-Email / SMS Nama/Alamat/Pilih Pelan Simpanan(S) @ Pendidikan(P) Anda ke 013-5133509 *tiada sebarang bayaran dikenakan

 

We are authorised agent for syarikat takaful ikhlas sdn bhd.

We Calculate The Best Financial Planning For You

Mengapa Memilih Takaful Ikhlas Sdn Bhd?


Come and Joint 12dailypro under me,i will give you 6% your referral upgrade money commission back

Takaful Ikhlas Sdn Bhd (Takaful Ikhlas) adalah anak syarikat Malaysian National Reinsurance Berhad, sebuah syarikat re-insurance terkemuka di Malaysia yang tersenarai di papan utama utama Bursa Saham Kuala Lumpur. Ini telah memberi kelebihan kepada Takaful Ikhlas untuk berada pada kedudukan yang kukuh dalam menyediakan perkhidmatan Takaful yang boleh diyakini oleh para pelanggan kami. Apa yang lebih penting ialah kami mengendalikan operasi dan menguruskan perniagaan berlandaskan prinsip Syariah.

Anda beroleh jaminan bahawa kami amat komited untuk memastikan semua urusan perniagaan kami adalah berasaskan kesaksamaan dan keadilan. Perkhidmatan kami berteraskan falsafah "Memudahkan urusan perniagaan" kepada para pelanggan kami.

Wakalah merupakan satu bentuk hubungan perwakilan di antara pengendali (Takaful Ikhlas) dengan peserta. Takaful Ikhlas mengguna pakai kontrak berikut bagi mengawalselia perniagaan kami :-

  • Kontrak Tabarru' di mana peserta bersetuju mendermakan sejumlah peratusan sumbangan yang telah ditetapkan kepada dana bagi menyediakan bantuan kepada peserta lain.
  • Kontrak Al-Wakalah di mana peserta membenarkan Takaful Ikhlas untuk mengendalikan urusan dana bagi pihak dirinya

Model Takaful Ikhlas juga membolehkan penggunaan pengantara sebagai saluran untuk memberi perkidmatan lebih baik kepada para pelanggan, mengurus pembayaran lebihan dan keuntungan yang berkaitan dengan peserta lebih baik serta membuat pengiraan pulangan bersama berdasarkan kadar bulanan. Untuk penerangan lengkap mengenai Takaful, sila lawati laman web korporat Takaful Ikhlas


Keistimewaan / Manfaat Takaful

Sistem Takaful memberi penekanan terhadap semangat kerjasama dan tanggungjawab sesama peserta. Ini memberikan peluang kepada para peserta untuk mendapatkan manfaat dalam dua bentuk.

Pertama, keuntungan dari segi kewangan menerusi pelan Takaful dan perlaksanaan Mudharabah.

Kedua, manfaat dari segi rohaniah di mana para peserta dapat memenuhi tanggungjawab yang disyariatkan oleh agama dan tuntutan sosial melalui kaedah Tabarru'

Keistimewaan tambahan daripada konsep ini ialah ia tidak hanya bermanfaat kepada Muslim  semata, malah ia turut memberi kebaikan kepada semua peserta tanpa mengira pegangan agama mereka.

Anda boleh mendapatkan informasi mengenai Takaful dengan lebih mendalam dan seragam di halaman web Bank Negara Malaysia di www.insuranceinfo.com.my dan tujuan halaman web kami di wujudkan bagi mengalakkan masyarakat Malaysia untuk mengambil polisi perlindungan terbaik yang di tawarkan oleh Takaful Ikhlas.

Untuk memahami konsep Takaful dengan lebih mendalam, sila klik disini

 
Kami adalah Takaful Ikhlas, satu-satunya institusi insurans progresif yang disokong oleh Malaysian National Reinsurance Berhad,salah satu syarikat insurans semula terkemuka di Malaysia.

 

Come and Joint 12dailypro under me,i will give you 6% your referral upgrade money commission back

 
Make your own free website on Tripod.com